04/06/21  Giới thiệu  122
Thị trấn Tân An sau khi sáp nhập có diện tích là 9,15 km2 có 15 tổ dân phố với 11.248 nhân khẩu. Tuy nhiên nhà trường đóng trên địa bàn dân cư có diện tích tích là 4,6 km2 có 09 tổ dân phố với 6235 nhân khẩu. Thị trấn Tân An nằm ở trung tâm khu III huyện Yên Dũng nên có điều kiện thuận lợi cho phát ...